image

Privacy Verklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Vakantie Ontspanning Vleuten Haarzuilens verder aangeduid als VOVH.

Deze privacyverklaring omschrijft met welk doel wij persoonsgegevens verwerken wanneer je deelneemt aan de VOVH en bij het bezoeken van
onze website www.vovh.nl.

VOVH is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Om deel te kunnen nemen aan de VOVH hebben we, van jou, een aantal gegevens nodig.
Het is onze prioriteit om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.

Bij deelname aan VOVH verzamelen wij de volgende gegevens:
Voornaam en achternaam;
Adres;
E-mail adres;
Telefoonnummer en/of telefoonnummer van ouder(s)/verzorger(s);
Leeftijd / geboortedatum;
Geslacht;
Gegevens over je voorkeuren (bij welk vriendje/vriendinnetje je in de groep wil);
Door jouw ingevulde opmerkingen;
Basisschool + groep;
Extra aandacht/medicatie/ allergieën waar VOVH van op de hoogte moet zijn tijdens deelname.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verzamelen persoonsgegevens bij inschrijving als kind, (hulp)leiding. Deze gegevens gebruiken wij om de kindervakantieweek Vleuten Haarzuilens
goed te kunnen organiseren.
Denk bijvoorbeeld aan het indelen van groepen, inlichten EHBO en bij calamiteiten.
Enkel die personen hebben toegang tot de gegevens die deze voor uitvoering van hun taak nodig hebben.

Gebruik van cookies en bezoekersregistratie op de website
De site www.vovh.nl verzamelt gebruikersstatistieken. Ons doel is hier mee een algemene indruk te krijgen van gebruikers, maar niet op individueel niveau.

Informatie, wijzigingen en bezwaar
Je kunt contact opnemen met ons via info@vovh.nl voor:

Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
Bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

Beveiliging van jouw gegevens
Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en zullen deze gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

Wij hebben onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen in onze systemen geïmplementeerd:
Encryptie/versleuteling;
Beveiligde van verbindingen;
Beveiligde van dataopslag.

Derden
Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld. Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging
op de hoogte gesteld indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

Wijzigingen privacyverklaring
Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring
regelmatig te bekijken.

Versie mei 2018, Algemene Verordening Gegevensbescherming

beeldmerk VOVH

© Stichting VOVH
Ontwerp en realisatie: designed by Sas