image

Regels voor inschrijving

De kosten voor het inschrijven bedragen 40,00 euro per deelnemer.

Per persoon kunnen er maximaal 4 kinderen opgegeven worden.

Deelnemers mogen maar 1x ingeschreven worden. Als bij controle blijkt dat kinderen dubbel zijn ingeschreven, worden zij uitgesloten van deelname aan de kindervakantieweek. Dit geldt ook als een deelnemer door 2 of meer verschillende personen is ingeschreven.

Er kunnen maximaal 3 namen worden opgegeven waar u kind/kinderen mee in een groepje willen. Wij proberen hier rekening mee te houden bij de groepenindeling.

U bent verplicht het inschrijfformulier naar waarheid in te vullen. Mocht blijken dat u dit niet gedaan heeft houden wij het recht voor uw inschrijving te verwijderen en het inschrijfnummer weer vrij te geven.

Het inschrijfformulier wordt direct en automatisch verwerkt. Als het inschrijvingsformulier goed is ingevuld en verwerkt ontvangt u een email dat wij uw inschrijving hebben ontvangen met daarin een referentienummer. Let op: wij bevestigen daarna zo spoedig mogelijk per e-mail of dat uw aanmelding voor de kindervakantieweek definitief is! Het inschrijfgeld kan via bankoverschrijving voldaan worden. Betaalinstructies volgen in de bevestigingsemail.

Indien niet binnen 2 weken na het ontvangen van de bevestigingsemail met betaalinstructies het inschrijfgeld voor de door u opgegeven kind(eren) is voldaan, houden wij het recht voor deze inschrijving(en) weer vrij te geven.

beeldmerk VOVH

© Stichting VOVH
Ontwerp en realisatie: designed by Sas